Agron flora j.d.o.o. Zadar poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala.
Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku,Agron flora j.d.o.o. Zadar neće davati na uvid trećoj strani.
Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.
Agron flora j.d.o.o.  Zadar može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru).
Ove podatke Agron flora j.d.o.o.  Zadar koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje.
Agron flora j.d.o.o.  Zadar se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Agron flora j.d.o.o.  Zadar ili nezakonitih aktivnosti korisnika.