Drage1

Sistem za navodnjavanje smanjuje potrošnju vode i do 50%

 

 

Adekvatna vlažnost tla je bitna za zdrav rast biljaka. Zdrava biljka se sastoji od 75-90% vode, koja se koristi za rad vitalnih funkcija, uključujući fotosintezu i transport hranjivih tvari i šećera u raznim dijelovima biljke. Za potrebe navodnjavanja vrtova koristimo sisteme rasprskivača i sisteme cijevi kap po kap. Ovaj sustav navodnjavanja se sastoji od programatora, elektromagnetskih ventila, cijevi te samih rasprskivača koji vrše ravnomjernu distribuciju vode.

Sistemom kap po kap osigurava se maksimalna iskoristivost utrošene vode jer se voda dovodi do samog sustava korijena  Svaki dio vrta ne zahtjeva jednaku količinu navodnjavanja pa se vaš vrt dijeli na više zona koji se zasebno navodnjavaju.

 

15van

3500

Navodnjavanje vrtova
Sukladno zahtjevima terena vršimo projektiranje mreže navodnjavanja kao i ugradnju sistema za automatsko navodnjavanje.
Koristimo najmodernije sustave za navodnjavanje ( prskalice, mikronavodnjavanje, kap na kap ) renomiranih proizvođača opreme za navodnjavanje.
Ugradnjom sistema automatskog navodnjavanja štedite potrošnju vode i do 40 % te se investicija isplaćuje već nakon 2-3 godine.
Ugradnjom profesionalnog sustava za navodnjavanje osiguravate vrhunsku pouzdanost uređaja. Bez potrebe naknadnim zamjenama neispravnih uređaja štedi se i vrijeme i novac.

 

 

 

Serija LPS (pop-up statični)

Dometod 0 do 5,2 m; Protok: 1,3-17LPM; Priključak: 1/2”

Karakteristikekompaktno tijelo navoj ženski sa preistaliranom navojnom muškom diznom TVAN, regulirajući kut rada od 0 do 360° (prepoznatljivi po boji na vrhu), garantira jednostavnu instalacijui regulaciju. Visina suzdržljivosti m.c.a 2,3 m. Zamjenom dizne TVAN moguće je ugraditi bilo koju diznu serije 570Z.

Dizne za  Seriju Precision SPRAY

Dizne Precision sa muškim navojem dizajnirane su za upotrebu manje kolišine vode  za smanji- vanje otjecanja vode. Zahvaljujući novoj tehnologiji Chip H2O kapljice koje se stvaraju su puno veće imaju uniformnost i garantiraju efikasnu distribuciju vode; ovaj sistem omogućava da se dobije isti domet koristeći 1/3 manje protoka koji se normalno upotrebljava koristeći druge dizne. Novi ugrađeni filtar visoke gustoće; sprječava blokiranje dizne

Serija Super 700 (pop-up i shrub dinamični)

Domet:  od 6 – 16 m; Protok: 4,2-37 LPM; Priključak:  3/4” Ž

Namjena: vrtovi, parkovi srednjih i većih površina i površine obrasle grmljem.

Karakteristike: serija dinamičnih rasprskivača jako proširena zbog rezultata koji se dobiva njihovim radom i zbog njihove sposobnosti. Dizne se vrlo lako mijenjaju, optimalna distribucija, brza regulacija kuta. Serija dinamičnih rasprskivača jako proširena zbog rezultata koji se dobiva njihovim radom i zbog njihove sposobnosti.

Programatori

TBCWP – Programator na bateriju vodootporni

Broj stanica: 1-2-4-6

Programator vodootporan sa infracrvenim i radio prenos podataka – Potopna sve do 2m IP68 -mogućnost ubacivanja mjesečnog proračuna – ulaz za senzor za kišu – 4 programa – 10 polazaka – vrijeme rada svake stanice od 1 minute do 12 sati, može kontrolirati neke bistabilne špule koje nisu Toro. Daljinski se kupuje odvojeno. Idealan za specifične situacije na terenu: zabilaznice, izolirani vrtovi, površine uz cestre i sl.

DDCWP – Električni programator (vodotporni)

Broj stanica: 2-4-6-8

Namjena: privatni vrtovi ili javne zelene površine

Osnovne karakteristike: kod varijanta od 2, 4, 6 i 8 sektora, DDC WP – vodootporna idealna za postavljanje u ventilske kutije. 3 neovisna programa i 3 uključivanja za svaki program. Digitalno dugme za upravljanje. Mogućnost postavljanja sezonske regulacije za svaki mjesec i mogućnost programiranog prekida navodnjavanja npr. nakon kiše. Novost kod regulacije vremena navodnjavanja: koristeći postavljenu sezonsku regulaciju za svaki mjesec dobiva se visoka štednja vode.

Snabdijevanje sa standardnom baterijom (2 x 9V nisu uključene u cijenu). DDCWP može bit povezana samo sa ventilima sa bistabilnom špulom. Verzija otporna na vodu IP 68.

DDC – Električni programator za vanjsku ugradnju

Broj stanica: 4-6-8

Namjena: vrtovi.

Osnovne karakteristike: DDC kod varijante od 4, 6 i 8 stanica, 3 neovisna programa i 3 uključivanja za svaki program. Digitalno dugme – Mogućnost postavljanja sezonske regulacije za svaki mjesec i mogućnost programiranog prekida navodnjavanja npr. nakon kiše. Novost kod regulacije vremena navodnjavanja: koristeći postavljenu sezonsku regulaciju za svaki mjesec dobiva se visoka  ušteda vode. Alkalna baterija 9V (nije uključena u cijenu) kod održavanje programa.

Senzor vlažnosti

Kit Senzor vlažnosti i sistem za kontrolu AQUABLU

Štednja  vode sve do 70 % sa sistemom Kit IrriSensor – Aquablu.

Bilo koji programator Toro ako se ugradi sistem Kit IrriSenzor – Aquablu automatski prilagođava navodnjavanje po uvjetima terena i sezone. Ako se izmjenjuje interval vremena navodnjavanja, teren ima dovoljno vremena da se osuši i oksidira, garantirajući zdrav okoliš za razvoj vegetacije. Senzor Aquablu razlikuje se od svih ostalih senzora koji očitavaju otpornost kod električnog kon- takta i koji s vremenom mogu oksidirati, senzor Aquablu očitava varijaciju frekvencije koja ovisi o prisutnosti vode oko senzora, stoga garantira konstantno i kvalitetno očitavanje.

Senzibilnost ovisi od dubine na koju se postavlja sonda, a regulacija se vrši putem jednog zavrtka, dok jedan led upozorava promjene koje se pojavljuju na terenu.

Kit IrriSenzor-Aquablu  je patent od Irridea koji omogućava programatoru automatski rad na bazi informacija koje dobiva od svog senzora. Dobiva se sa kablom od 5 metara koji povezuje sondu i regulator.

Može se produžiti udaljenost sve do 90 metara pomoću jednog kabla sa 4 provodnika

Ventili

Elektromagnetski  ventili

Maksimalan protok: 57 LPM – Priključak:  3/4” M/M – Pritisak:  1,4-10 bar

Protok od 2 do 57 litara na minuti, radni pritisak 1,4-10 bar. Prikladan za sisteme kap po kap kod rezidencijalnih površina, vrtova i kod parkinga srednjih i većih površina. Ventil izgrađen od kvalitetnog i otpornog materijala za rezidencijalne i komercijalne površine.

Otpornost na lomljenje: 52 bar – dispozitiv za ručno otvaranje ventila.

 

Oprema

Ventilske kutije Serija Irridea Professional

Ventilske  kutije  od  polipropilena  vrlo  otporne  i  izuzetno  čvrste  sa  zelenim  poklopcem  protiv prljavštine. Asortiman montažnih ventilskih kutija imamo 5 modela: okrugle 6“ i 10“, četvrtaste ventilske kutije 12“, jumbo i super jumbo.

Primjena:

Ventilske  kutije  izrađene  od  plastičnog  materijala  kao  pouzdano  kućište  za  elektromagnetske ventile, vodomjere, kanalizaciju i električno ožičenje. Ove ventilske kutije vrlo su jednostavne za prenošenje i skladištenje. Napravljene od polipropilena visoke gustoće, čvrsta konstrukcija omogućava visoku senzibilnost na (vlažnost, i izmjenu temperature). Poklopci zelene boje su od HPDE sa stabilizatorom UV. Izbijajući otvori sa strane za prolaz cijevi. Mogu se napraviti druge rupe na ventilskim kutijama koristeći bušilicu. Oblik ventilske kutije je proučavan na način tako da se kutije mogu složiti jedna na drugu da zauzimaju što manje prostora i to smanjuje troškove transporta i skladištenja.

RESIDENZIJALNE POVRŠINE

Da bi se postavili rasprskivači na razinu tla postoje

3 tipologije povezivanja rasprskivača koje savjetujemo: Irrilevel: patent Prato Verde je regulirajući i antivandalni produžetak za regularne iskope i za pravilno postavljanje rasprskivača na razinu tla, dovoljno je raditi pritisak s nogom na rasprskivač da bi se postavio na željenu razinu, us to se ubrzava montaža i održavanje rasprskivača. Sistem Funny pipe: jednostavan i prilagodljiv u situacijama koje nisu lako dostupe zbog elastičnosti i fleksibilnosti cijevi

Cut-off:  ekonomična  spojnica  od  nipla  kod  koje  je moguće smanjiti dužinu, uglavnom se koristi kod plitkih iskopa.

2    JAVNI SUSTAVI 

Za javnu sigurnost, za održavanje zelenila, za zaštitu od antivandalizma,  povezivanje rasprskivača je vrlo bitno.  Produžetak Irrilevel riješava ove probleme putem niveliranje rasprskivača i   rotiranje  u   prazno otežava odstranjivanje rasprskivača sa strane neovlaštene osobe. U slučaju plitkog iskopa, problem se rješava pomoću antivandalnog priključka, koji se okreće u prazno u slučaju da netko želi odstraniti rasprskivač.

3   SPORTSKI TERENI

Javni sportski tereni su “ naočigled svakog oka”

Fleksibilni   predsetirani   spojevi   montirani   ispod svakog  rasprskivača,  su  obavezni  jer  garantirajusigurnost sportaša i perfektan travnjak. Sastoje se od 4 dijela sa neovisnim rotiranjem, dužina od 30 do 45 cm imaju efekt jastuka tako da ublažuju učinak “teškog tereta” kod cijevi koje se nalaze ispod veličine od 3/4 “ sve do 1-1/2”.

KAP PO KAP

Osim klasične samopročišćavajuće kap po kap Dripidea koja se koristi za brzu i jednostavnu instalaciju kod stabala i grmova i smeđe autokompenzirane i samopročišćavajuće kap po kap, ove godine na raspolaganju je nova kap po kap  sa  prevlakom  i  kap  po  kap  sa  prevlakom  za podzemnu  ugradnju  (Ala-Riv  i  Ala-Riv-Int):  Prevlaka omogućuje   jednoliku   distribuciju   vode   duž   cijevi, učinkovitu zaštitu protiv udaraca i snažnu barijeru protiv korijenja. Predstavlja najnapredniju tehnologiju kap po kap za podzemnu ugradnju.

2   SPOJNICE , VENTILI I PRIBOR ZA MIKRONAVODNJAVANJE

Spojnice sa zaštitnim prstenom protiv klizanja, ventili serije GT za cijevi od 16mm,  zupčasti nosač za mikro cijev i reduktori pritiska,  predstavljaju kompletan program za svaku primjenu.

3   KAPALJKE

Kapaljke Irridea samopročišćavajuće autokompenzirane i anti drenažne. Autokompenzacija omogućuje jednoliku distribuciju vode bez obzira na dužinu cijevi. Antidrenaža spriječava da dođe do poplave na najnižoj razini terena u toku pražnjenja cjelokupnog sustava u toku završetka rada ciklusa navodnjavanja. Protok od 2, 4, i 8 l/h sa vrlo niskim CV (koeficijent variranja) koji garantira konstantan protok. Ovom proizvodu se može nadodati i razdjeljivač sa 9 izlaza koji je idealan za cvijeće i vaze.

4   MIKRONAVODNJAVANJE LOKALIZIRANO

Odnosi se na male površine i lijehe gdje treba biti osigurana količina vode bez da se ima nepotrebno rasipanje vode. Štrcaljke serije GT koje imaju regulirajući protok sa radnim kutom koji može biti fiksni ili regulirajući, vrlo jednostavno se ugrađuju na nosaču ili direktno na cijevi.

Kap po kap auto kompenzirna i samoispirujuća

Kap po kap samopodesiva i samoispirujuća (smeđa). Njene kapaljke, koje se nalaze u cijevi, postavljene su u predviđenim razmacima i garantiraju konstantni protok vode pod svim promje- nama pritiska: stoga je izrazito pogodna za montažu na brežuljkastim područjima i/ili za montažu posebnih duljina i/ili tamo gdje je ulazni pritisak podložan značajnim promjenama.

 

Rasvjeta

Jedna od glavnih tema kod projektiranja električnih instalacija je štednja, stoga smo se odlučili za izbor korištenja i ulaganja kod inovativnih izvora rasvjete. Rad ovih lampa u smislu učinkovitosti svijetla je neusporediv (npr. visokotlačne metalhalogene žarulje imaju oko 100 lm/W, LED 120) prednost kod led lampa je da nemaju mehaničku izmjenu boja. Imaju čisto svijetlo i mogućnost proizvodnje do dva miljuna različitih nijansi i boja. Vijek trajanja iznosi impresivnih 50 tisuća sati. Lako se postavljaju, vrlo pouzdane, čvrste (otporne na vibraciju), temperatura rada (nema problema ako rade na niskim i visokim temperaturama) vrijeme paljenja (neposredno paljenje). Led je čvrsto fizičko tijelo, poluvodički element koji električnu energiju pretvara direktno u svijetlost za razliku od žarulje koja mora proizvesti toplinu koja daje svijetlost. Prednosti led rasvjete su potrošnja, vijek trajanja, napajanje i održavanje.

1   UGRADBENE LED LAMPE

Pomoću tehnologije LED danas je moguća izrada lampa vrlo visoke tehnologije. Minimalna snaga, niski razvoj topline, visoka učinkovitost, dug vijek trajanja, krajnja minijaturizacija izvora svijetla osigurava učinkovita rješenja kod problema koji se javljaju kod signalne rasvjete. Stoga je moguće s vrlo niskim troškom bez potrebe održavanja  dobiti  kvalitetno  osvjetljenje.  Napravljene od dugotrajnog materijala i otporne na vodu, idealne za ugradnju u pod, na stazama i kod vrtova.

2    BOLLARD/ NISKI STUPOVI

Serija  lampa  Bollard  super  kompaktne,  antivandalne, razni modeli od niske do srednje visine, lampe za vanjsku rasvjetu. Ovi uređaji su uravnotežena sinteza između potrebe osvjetljenja i prilagodbe okolišu. Ako se koristi spektar zamračenja omogućuje projektantu različitu rasvjetu vrtova, staza i prolaza. Nježno širenje svijetla, strog dizajn zajedno s visokom kvalitetnim materijalom čine ovaj proizvod jednim od pouzdanijih za rasvjetu vrtova. 

3   PROJEKTORI

Projektori  (IP65)  za  vanjske  i  unutarnje  prostore, rješavaju većinu izazovnih problema kod profesionalne  rasvjete.  Projektor  vodootporan koristi se za osvjetljenje fontana, dekoraciju bazena i jezera.

4    NAPAJANJE

Osnovni  uređaj  za  napajanje  LED  lampa.  Pruža 24 V Dc napon, stoga za instalaciju nije potrebno specijalizirano osoblje. Ovi posebni uređaji za napajanje omogućuju 25% više svijetlosti za razliku od tradicionalnih sistema za napajanje.

 

RainBird navodnjavanje