Kamenjar obično zauzima mali prostor u vrtu, što mu je velika prednost. Na tako malo mjesta možemo smjestiti zadivljujuću raznolikost biljaka.
Povoljan položaj za izgradnju kamenjara je osunčana blaga padina. Može ga se napraviti i na potpuno ravnoj površini, no, u tom slučaju, da bi imao što prirodniji izgled preporučljiva je visina 50 do 80 cm.
Najprije kolcima označimo obris kamenjara. Ako ga želimo napraviti na travnjaku, skine se gornji sloj trave ili se postavi vodopropusna crna folija. Pažljivo se očisti korov. Veoma je važno da je tlo propusno. Donji sloj se radi od krupnog šljunka ili otpadnog kamena (može i građevinski otpad), pomiješanog s vrtnom zemljom.

Kamenjar

 

Odmah nakon sadnje biljke treba dobro zaliti tako da se supstrat temeljito navlaži i slegne kako ne bi ostalo praznog prostora između korijenja sadnica i zemlje.
Kod održavanja kamenjara posebnu pažnju trebamo obratiti čišćenju od korova. Kako se puno biljaka nalazi na malom prostoru, ne smijemo ih ostaviti bez njege. Korov čije sjeme doleti sa strane, može se vrlo brzo proširiti.
Inače, tijekom toplog dijela godine, kada nema oborina, poželjno je zalijevanje jednom do dva puta tjedno, najbolje na večer.

 

Objavljeno u časopisu ‘Moj lijepi vrt’, lipanj 2003

Tekst: Angelina i Zlatko Petriševac